Case

Succesfuld SAP migrering til Amazon Web Services

Kunde: Større finsk flyselskab

Udfordring

Kunden ønskede at frigøre sig fra deres ressourcekrævende on-premise løsninger, styret af en ekstern hosting provider, og i stedet migrere til cloud. De ønskede ligeledes at slippe af med de løbende IT-relaterede fejl, som de oplevede i deres tidligere setup samt at opnå en mere skalérbar løsning, hvor den fremadrettede operationelle drift i højere grad var tænkt ind.

  • 5IT-infrastruktur var styret af ekstern hosting provider
  • 5Behov for en mere skalérbar løsning
  • 5Ønske om færre IT-relaterede fejl og en mindre ressourcekrævende løsning

Løsning

Sapbasis analyserede kundens behov og SAP arkitektur, hvilket skabte basis for mapning af det eksisterende landskab samt cloud infrastruktur ift. AWS. Således frembragte analysen også metoden for migreringen samt rådgivningen om de konsekvenser og muligheder, som den nye løsning ville medføre. Samarbejdet resulterede i, at Sapbasis i dag også supporterer kundens drift.

Inden for både tid og budget lavede Sapbasis arkitekturen og transitionen til AWS for det finske flyselskab. Det resulterede i et længerevarende samarbejde, hvor Sapbasis havde ansvaret for rådgivning, projektledelse- og eksekvering samt den efterfølgende drift. 

Resultat

P

Frihed og fleksibilitet

Migrering til AWS sikrede frihed og fleksibilitet gennem multi-hosting og valg af best-of-breed leverandører til den enkelte, specifikke opgave.

P

Løbende driftssupport

Sapbasis hjælper i dag med vedligeholdelsen af kundens løbende operationelle drift, såsom bl.a. fejl-monitorering og løbende rapportering.

P

Agilitet og frigørelse af data

En cloud-baseret løsning muliggjorde færre IT-relaterede fejl samt en frigørelse af data til at kunne levere smartere løsninger for fremtiden.

We wanted to migrate from SAP to AWS and thus, extricate from our previous on-premise solution. Sapbasis has an in-depth knowledge about SAP and cloud transition, which became very evident in their approach to problem solving and general consulting. Not only did they help us with the strategic SAP consulting, Sapbasis also helped us throughout the project management and execution – and today they also support our on-going operations. 

– Head of Infrastructure

Cases