2. maj 2022

Hvilken cloud-løsning skal jeg vælge?

Der er endeløse muligheder for valg af cloud-service, og samtidig strengere krav til IT og teknologi generelt. Vi ser derfor ofte, at vores kunder og potentielle kunder stadig finder SAP teknologi komplekst. Idet SAP bliver mere komplekst, bliver det også sværere at vælge de optimale løsninger til ens forretning. Det giver rigtig god mening, hvorfor vi har forsøgt at svare på nogle af de typiske spørgsmål nedenfor.

Hvorfor er SAP så komplekst?

At SAP stadig bliver mere komplekst, skyldes typisk, at kunden mangler overblik over de bedste muligheder til lige netop dem, at de ikke får prioriteret efter deres vigtigste behov, eller at de har en urealistisk vurdering af egen modenhed – og dermed også omkring, hvad der er den bedste løsning.

Det kan bunde ud i, at kunden ikke begiver sig ud på en cloud-rejse, hvorfor de så undgår de mange fordele ved en digital transformation. Ellers kan det resultere i, at kunden har et eksisterende setup, der er præget af mange tvungne og tidskrævende opdateringer, hvilket kan være både vanskeligt og uoverskueligt at finde rundt i og skulle tage stilling til.

Hvad kan konsekvenserne være for min virksomhed?

Som nævnt ovenfor, så bliver SAP stadig mere komplekst, hvilket gør, at det bliver sværere at vælge de optimale løsninger.

Det skaber grobund for suboptimale projekter, der ikke skaber den ønskede værdi. Og gennemførsler af suboptimale projekter bunder ofte i, at en virksomhed tænker kortsigtet fremfor langsigtet og dermed vælger den forkerte løsning. Det kan gøre, at din virksomhed går på kompromis med driftssikkerheden, eller at din virksomhed vælger de forkerte samarbejdspartnere på grund af uvished og manglende overblik. Det kan have store konsekvenser for din virksomhed.

Hvilken cloud løsning skal jeg vælge?

For at sikre at din virksomhed får den optimale cloud-løsning, er det nødvendigt, at vi tilpasser løsningen til din unikke situation og specifikke modenhed.

Vi har overblikket og den dybdegående viden omkring SAP til, at vi kan identificere lige nøjagtigt hvilken løsning, der er den rette for jer. Det gør, at vi kan skabe klarhed om jeres muligheder, og at vi kan vejlede jer om, hvad der rent faktisk fungerer i praksis – mens vi altid forsøger at nedbringe kompleksiteten, så I kan følge med hele vejen. For at få et optimalt svar på, hvilken cloud løsning du skal vælge, kan du ringe eller skrive til: Jesper Riiber Høj på +45 23 20 28 23. Alternativt kan du høre mere om din optimale cloud løsning via mail: jrh@sapbasis.dk.


Om Sapbasis

SAPBASIS ApS er Danmarks førende SAP Basis virksomhed. Vi sælger SAP Basis ekspert-ydelser, men på fair og simple vilkår. Ingen komplekse kontraktforhold, ingen firkantede kasser, ikke så mange regler – det, du som kunde har brug for, det leverer vi!

Sapbasis blev stiftet i 2013 af tre partnere, og i 2020 blev vi en del af Trifork familien. Gennem vores dybe specialisering kan vi hjælpe jer inden for SAP teknologi (SAP Basis), SAP arkitektur, SAP integrationer & teknisk projektledelse, SAP on cloud/on-prem, HANA & S/4HANA, transitioner, migreringer og opgraderinger.