Case

Succesfuld SAP migrering til Microsoft Azure

Kunde: Velkendt dansk belysningsvirksomhed

Udfordring

Kunden var udfordret af at have deres IT-infrastruktur stående hos en ekstern hosting provider, hvilket skabte et minimalt løbende overblik over driften. Derudover var deres platform outdated og ressourcekrævende, og de savnede rådgivning og opmærksomhed.

  • 5Savnede overblik over driften
  • 5IT-infrastruktur var stående hos ekstern hosting providor
  • 5Outdated og ressourcekrævende platform

Løsning

Sapbasis analyserede kundens behov og SAP arkitektur, hvilket skabte basis for mapning af det eksisterende landskab samt cloud infrastrukturen ift. Microsoft Azure. Således frembragte analysen også metoden for migreringen samt både de konsekvenser og muligheder, som den nye løsning ville medføre for kunden.

.

Indenfor både tid og budget opnåede vi i løbet af blot tre måneder at eksekvere og optimere en succesfuld SAP migrering af en dansk belysningsvirksomheds IT-infrastruktur til cloud løsningen Microsoft Azure.

Resultat

P

En agil og fair drift

Migreringen sikrede autonomi i form af insourcing af driften. Dette skabte større fleksibilitet og kontrol, da kunden nu selv havde det løbende overblik.
P

Bedre user experience og kortere responstider

Kunden fik muligheden for valg af best-of-breed leverandør til de enkelte, specifikke opgaver. Det skabte bedre user experience og kortere svartider.

P

Personlig involvering og god service

Samarbejdet var præget af en høj grad af ærlighed og personlig involvering. Dette resulterede i god service og en generel ‘value for money’.
For os var det vigtigt at få mere rådgivning og en bedre service, end den vi modtog i vores tidligere setup. Derfor bar vores samarbejde med Sapbasis stort præg af personlig involvering, fleksibilitet og opmærksomhed. Dette resulterede i en succesfuld cloud-migrering til Microsoft Azure, der gør, at vi i dag er sikret en mere agil drift, som vi i langt højere grad kan styre selv, hvilket bl.a. har ledt til en bedre user experience og kortere svartider i systemet.
– Director, IT & Master Data – velkendt dansk belysningsvirksomhed

Cases